• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd

 

Big data, met de 2dA BIG DATA FIND engine 2014® onsluit u de waarde van u data

 

Als datasets te groot worden om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden en/of statistische analyse van data bepalend is voor uw bedrijfsresultaat dan is de big data search-oplossing  2dA BIG DATA FIND engine® het onderzoeken waard; Data is het product van de toekomst. Door gebruik van geavanceerde 2dA big data search tools beheert en ontsluit u uw (operationele) relationele databases, onafhankelijk van de mate van gestructureerdheid, eenduidig en direct en maakt u uw data kostengelijk, winstgevend of zelfs ‘game changing’.

 

Wat wordt bedoeld met ‘Big Data’?

De term ‘Big Data’ kent geen vaste definitie. Kenmerkende aspecten zijn (grote) hoeveelheden data binnen (operationele) data-omgevingen, de snelheid waarmee data binnenkomt en opgevraagd wordt en de complexiteit (diversiteit) van de data. Daarnaast speelt de mogelijkheid tot statistische analyse een belangrijke rol.   

 

Big Data Search-oplossingen zijn gebaseerd op zeer geavanceerde zoekmachines, waarmee door het afzetten van algoritmen tegen elkaar informatie wordt generereerd. Doordat hiervoor alle data en de context in één keer gebruikt worden hoeft data niet langer vooraf gedefinieerd te worden en is het zelfs mogelijk om zonder een hele stack van productiedatabases en datawarehouses de juiste informatie te produceren.

 

Enkele voordelen van een Big Data Search-oplossing

Directe en gespecificeerde toegang tot alle - relevante -informatie

 • uit ongestructureerde, semi-geconstructureerde en gestructureerde databases
 • ‘ranking’ van gevonden informatie op basis van relevantie of andere gestelde criteria
 • voor intern en/of openbaar gebruik
 • toepasbaar op de meest grote databases

 

Real-time updates

 • daarmee real-time resultaat; Toegevoegde of geüpdate documenten zijn direct oproepbaar en doorzoekbaar

 

Real Time alerts

 • waarmee elke verandering op documentniveau inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit maakt opinie- en/of gedragsonderzoek overbodig.

 

Alle datasets doorzoekbaar met een en hetzelfde searchsysteem

 • voor alle onderliggende databases, onafhankelijk van mate van gestructureerdheid, diversiteit van materie e.d.

 

Voor welke organisaties is een Big Data-oplossing interessant?

Een 2dA Big Data-oplossing is te overwegen door organisaties met een van de volgende aandachtspunten:

-       grote en/of ontoegankelijke datasets
-       met behoefte aan een search engine voor alle data(sets)

-       in een combinatieopdracht met archivering, digitalisering en/of dataoptimalisatie

-       waardevolle (archief)data;

-       met een focus op groei van business en/of nieuwe omzet

-       waarbij directe toegang tot (decentrale en diverse) archieven gewenst is (ook openbaar)

-       die hun - ontsloten - data willen uitgeven, verkopen of anderszins beschikbaar willen stellen

-       die inzicht willen in o.a. huidig en toekomstig gebruik/gedrag, relevantie van informatie

-       die kostenreductie willen bewerkstelligen; O.a. door besparing op onderliggende archief-, beheer-, onderzoek- en onderhoudssystemen.

 

big data search

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Stadsarchief Amsterdam (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)
Contact